skip to main content

Privacyverklaring voor sollicitanten bij Kellanova

Laatst bijgewerkt: June 27, 2023

Deze Privacyverklaring voor sollicitanten ("Verklaring") is van toepassing op de Persoonsgegevens die Kellanova en onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Bedrijf", "wij", "onze", of "ons"), die zich over de hele wereld bevinden, verzamelen over personen die bij ons solliciteren, waaronder via onze carrièrewebsites (https://www.kellanovacareers.com/ and https://jobs.kellanova.com/) ("Sollicitanten").

Houd er rekening mee dat in bepaalde regio's of landen een landspecifiek addendum of een gerelateerd bericht, beleid of document bij deze Verklaring kan zijn opgenomen. Zie hieronder.

"Persoonsgegevens" verwijst naar alle informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden, inclusief persoonlijke informatie. In sommige gevallen (zoals voorgeschreven door de toepasselijke privacywetgeving) valt onder Persoonsgegevens geen geanonimiseerde informatie of openbaar beschikbare informatie. Wij gebruiken Persoonsgegevens op een aantal manieren, zoals beschreven in deze Verklaring.

Kellanova, gevestigd in de Verenigde Staten, is de primaire verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens ten behoeve van het verwerken van uw sollicitatie. Verdere beslissingen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens zijn afhankelijk van uw locatie; als u bijvoorbeeld solliciteert naar een baan in het Verenigd Koninkrijk, is de relevante lokale Kellanova-entiteit die de vacature heeft geplaatst een afzonderlijke gegevensbeheerder met als doel om uw sollicitatie en de uiteindelijke wervingsbeslissingen in overweging te nemen. Afhankelijk van de functies waarnaar u solliciteert, zal Kellanova uw gegevens overdragen aan de relevante lokale entiteiten die uw gegevens onafhankelijk zullen verwerken.

Als u een klant of consument van Kellanova bent, raadpleeg dan het privacybeleid van Kellanova Company, dat informatie bevat over uw interactie met Kellanova, onze websites en andere online eigendommen. Als u een medewerker van Kellanova bent, raadpleeg dan de Wereldwijde interne privacyverklaring voor aanvullende informatie.

1. Persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins verwerken

Wij kunnen de volgende Persoonsgegevens van sollicitanten verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins verwerken (gezamenlijk in deze kennisgeving "verwerken" genoemd), zoals toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving. Het type Persoonsgegevens dat we verwerken kan variëren afhankelijk van uw interactie met ons.

 • Contactgegevens, waaronder naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, andere namen (bijnaam, alias, enz.) en social media-gebruikersnamen
 • Professionele en werkgerelateerde informatie, waaronder werkervaring, informatie over educatie, kwalificaties, vaardigheden, referenties, aanbevelingen; andere informatie opgenomen in een cv of sollicitatieformulier; informatie verstrekt in sollicitatiegesprekken en via gedragsmatige of andere screeningvragen; en informatie opgenomen in persoonlijke webpagina's of documenten die u met ons hebt gedeeld
 • Demografische informatie, waaronder leeftijd, geslacht, ras, nationaliteit, handicaps en veteranenstatus
 • Voorkeuren, waaronder locatie, salaris en gewenste aanstellingen (zoals fulltime of parttime)
 • Accountgegevens, waaronder accountnamen, wachtwoorden en beveiligingsvragen
 • Inhoud van communicatie, inclusief ingediende sollicitaties (zoals motivatiebrieven) en communicatie over het sollicitatieproces, zoals via e-mail of sociale media
 • Documentatie omtrent de arbeidsgeschiktheid, inclusief bewijs van werkvergunningen, staatsburgerschap, immigratie, visumstatus en overheidsidentificatie
 • Informatie over internetactiviteit of andere elektronische netwerkactiviteit, waaronder IP-adres, mobiele netwerkprovider en andere netwerkgerelateerde informatie
 • Locatie van toestel en mobiel. Afhankelijk van uw toestel- en app-instellingen verzamelen we ook locatiegegevens van uw toestellen wanneer u onze apps of online services gebruikt
 • Documentatie over nieuwe medewerkers en onboarding, inclusief antecedentenonderzoeken, belastingformulieren en andere overheidsformulieren en informatie over medische tests/drugstests

2. Bronnen van Persoonsgegevens

Wij kunnen de bovenstaande Persoonsgegevens over Sollicitanten uit de volgende bronnen verzamelen.

 • Rechtstreeks van u. We verzamelen informatie van u wanneer u onze carrièrepagina bezoekt of hier een profiel op aanmaakt, tijdens het wervingsproces en tijdens uw interacties met ons als sollicitant, waaronder via onze IT-systemen, bedrijfsformulieren en -processen waarbij sollicitanten informatie aan ons verstrekken (zoals formulieren voorafgaand aan het dienstverband) en enquêtes.
 • Automatisch wanneer u gebruikmaakt van onze digitale services of onze locatie bezoekt. Wij verzamelen Persoonsgegevens over u wanneer u gebruikmaakt van onze IT-services en wanneer u onze faciliteiten bezoekt (zoals closed-circuit-afbeeldingen, foto's en video's).
 • Gemaakt door ons. We verzamelen informatie over u die we zelf maken, zoals aantekeningen over sollicitatiegesprekken, referenties voor toegang tot onze wervingssystemen en interferenties die zijn gegenereerd op basis van andere Persoonsgegevens die we verzamelen. 
 • Wervingsbureaus. We verzamelen informatie van wervingsbureaus die uw sollicitatiemateriaal en Persoonsgegevens over uw geschiktheid verstrekken.
 • Referenties en verificaties. Wij verzamelen Persoonsgegevens van derden die referenties verstrekken (zoals voormalige werkgevers) en om uw kwalificaties te verifiëren (zoals bij universiteiten of andere organisaties waar u mogelijk een diploma hebt behaald of een certificering hebt behaald).
 • Openbare bronnen. Wij verzamelen Persoonsgegevens via zoekopdrachten op internet, uw aanwezigheid op openbare sociale media (zoals LinkedIn) of openbaar beschikbare zakelijke sites (zoals uw huidige werkgever) en andere online bronnen.
 • Serviceproviders. Wij verzamelen Persoonsgegevens over u van bepaalde serviceproviders die informatie verstrekken om ons te helpen wervingsfuncties uit te voeren en ons bedrijf te runnen (zoals leveranciers van antecedentenonderzoeken).
 • Gelieerde ondernemingen. Wij ontvangen Persoonsgegevens van onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen wereldwijd.
 • Derden. We kunnen Persoonsgegevens over u ontvangen van andere derden wanneer dit nodig is om uw geschiktheid te evalueren of om ons bedrijf te beheren of te runnen.

Raadpleeg het Cookievoorkeurscentrum en ons Privacybeleid onderaan deze webpagina voor meer informatie over hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen via cookies en andere trackingtechnologieën wanneer u onze websites of andere online eigendommen bezoekt.

 

3. Gebruik van Persoonsgegevens

Wij verzamelen, gebruiken en verstrekken Persoonsgegevens van sollicitanten voor de volgende doeleinden.

 • Werving en beheer van Sollicitanten. We gebruiken uw Persoonsgegevens om uw sollicitatiegegevens te creëren en te onderhouden; om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een dienstverband; om met u te communiceren over uw sollicitatie en het wervingsproces; en om onze wervings- en diversiteits-, gelijkheids- en inclusieprogramma's en initiatieven te ondersteunen.
 • Voorzieningen. We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om tijdens het wervingsproces aanpassingen te maken voor uw handicap of gezondheidstoestand (zoals het bepalen van de locatie voor interviews).
 • Werkvergunning. Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken om uw recht op werken op de relevante locatie te bevestigen, om te kijken of Sollicitanten voorkomen op lijsten met partijen waarvoor beperkingen gelden, inclusief sanctielijsten, en om te voldoen aan andere screeningvereisten op basis van de functie waarop wordt gesolliciteerd en de locatie van die functie.
 • Onboarding van nieuwe medewerkers. Als u een dienstverband wordt aangeboden, gebruiken wij uw Persoonsgegevens mogelijk om antecedentenonderzoeken uit te voeren (zoals toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving en met bijkomende vermeldingen), uw arbeidsdocumenten te verwerken, uw diploma's te bevestigen en anderszins onze arbeidsrelatie met u tot stand te brengen.
 • Wettelijke verplichtingen en veiligheid. Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken om vermoedelijke of feitelijke frauduleuze of illegale activiteiten of enige activiteit die in strijd is met of in strijd kan zijn met toepasselijke wetten, voorschriften of juridische processen en ons beleid te voorkomen, te onderzoeken, te identificeren of enige andere actie hiertegen te ondernemen.  Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan de toepasselijke wetten, voorschriften of juridische processen, alsmede aan branchenormen en ons Bedrijfsbeleid. 
 • Bedrijfsreorganisatie. We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor het  evalueren of uitvoeren van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, of andere verkoop of overdracht van een deel van of al onze activa, ongeacht of dit onderdeel is van een bedrijfsverkoop of als onderdeel van faillissement, liquidatie of een soortgelijke procedure, waarbij door ons bewaarde Persoonsgegevens onderdeel zijn van de overgedragen activa.
 • Toestemming. Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden waarvoor u toestemming geeft.

Als u zich in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte bevindt, is de juridische basis voor de verwerking van uw Persoonsgegevens doorgaans uw toestemming met betrekking tot het nemen van stappen om een contract aan te gaan, uw sollicitatiegegevens te controleren en te bepalen of u geschikt bent voor een dienstverband. We kunnen uw Persoonsgegevens blijven verwerken op basis van wettelijke toestemming om u op de hoogte te houden van toekomstige vacatures. Daarnaast kunnen we uw Persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen met betrekking tot het runnen van ons bedrijf, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het beschermen van de beveiliging van onze systemen en ons personeel.

4. Bewaren van Persoonsgegevens

We bewaren de hierboven beschreven categorieën Persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden die zijn beschreven in deze Verklaring of anderszins wettelijk is toegestaan. In de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte kan dit bijvoorbeeld betekenen dat Persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode worden bewaard. Dit betekent in het algemeen dat de Persoonsgegevens worden bewaard zolang een van de volgende situaties van toepassing is: 

 • Uw Persoonsgegevens zijn redelijkerwijs nodig om onze activiteiten te beheren, uw relatie met ons te beheren of om te voldoen aan een ander doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld;
 • Uw Persoonsgegevens zijn redelijkerwijs noodzakelijk voor het uitvoeren van een aan u medegedeeld doel dat redelijkerwijs verenigbaar is met de context waarin de Persoonsgegevens zijn verzameld; 
 • De Persoonsgegevens zijn redelijkerwijs vereist om onze rechten of eigendommen te beschermen of te verdedigen (die in het algemeen betrekking hebben op toepasselijke wetten die de handelingen in een bepaald geval beperken); of 
 • Wij zijn anderszins verplicht of het is ons toegestaan om uw Persoonsgegevens te bewaren volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Wanneer informatie voor meer dan één doel wordt gebruikt, bewaren wij de informatie totdat het doel met de langste periode is verlopen. Neem voor meer informatie over ons retentiebeleid contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

5. Openbaarmaking van Persoonsgegevens 

We kunnen Persoonsgegevens van Sollicitanten met uw toestemming openbaar maken, wanneer u ons opdracht geeft deze te delen met anderen, om het wervingsproces te beheren of zoals anderszins noodzakelijk is om onze activiteiten uit te voeren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om de veiligheid van onze systemen en ons personeel te beschermen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden bekendmaken aan de volgende entiteiten en personen.

 • Serviceproviders. Wij geven uw Persoonsgegevens door aan serviceproviders die ons helpen bij het uitvoeren van wervingsfuncties en het runnen van ons bedrijf (zoals Oracle, die onze carrièresite host). Wij zorgen ervoor dat al deze dienstverleners Persoonsgegevens van sollicitanten strikt verwerken onder de voorwaarden van een bestaand contract en we passen de juiste beveiliging toe om uw gegevens te beschermen.
 • Wervingsbureaus, referenties en verificaties. We maken mogelijk Persoonsgegevens over u openbaar wanneer we informatie opvragen bij wervingsbureaus, individuele referenties en andere partijen die informatie verstrekken over uw sollicitatie.
 • Wetshandhavingsinstanties, rechtbanken, regelgevende instanties en andere overheidsinstanties. We kunnen uw Persoonsgegevens openbaar maken om te voldoen aan rapportageverplichtingen (zoals antidiscriminatiewetten), juridische processen (zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding) of andere wettelijke vereisten van een overheidsinstantie, in verband met dreigende of daadwerkelijke rechtszaken, om onze wettelijke rechten of eigendommen te beschermen, om de wettelijke rechten of eigendommen of fysieke beveiliging van anderen te beschermen, of voor het voorkomen of detecteren van misdaad en een dergelijke openbaarmaking wettelijk is toegestaan.
 • Partijen bij zakelijke transacties. Voor zover wettelijk is toegestaan, kunnen wij uw Persoonsgegevens openbaar maken als onderdeel van een zakelijke transactie of procedure, zoals een fusie, financiering, overname, faillissement, ontbinding, of bij de overdracht, afstoting of verkoop van een bedrijf of een deel daarvan.
 • Naar andere landen zoals vereist door de wet zoals hieronder beschreven in Sectie 10 Overdracht van uw Persoonsgegevens naar andere landen.

6. Privacy van kinderen

Wij vragen of verzamelen via ons sollicitatieproces niet bewust Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als we erachter komen dat we informatie rechtstreeks hebben ontvangen van een kind jonger dan 16 jaar, verwijderen we de informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In sommige rechtsgebieden worden kinderen beschouwd als kinderen als ze jonger zijn dan 18 jaar. In deze rechtsgebieden vragen wij niet bewust om Persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar of verzamelen wij deze niet via ons sollicitatieproces.Als we erachter komen dat we informatie hebben ontvangen van een persoon jonger dan 18 jaar in die rechtsgebieden, zullen we de informatie verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

7. Beveiliging

We streven ernaar passende administratieve, technische en fysieke waarborgen te handhaven die zijn ontworpen om Persoonsgegevens te beschermen die via onze websites worden verzameld of ontvangen. Hoewel we redelijke procedures volgen om informatie te beschermen, kan niet worden gegarandeerd dat gegevensoverdracht via internet, draadloze overdracht of elektronische opslag van informatie 100% veilig is. Houd er rekening mee dat we de veiligheid van de gegevens die we verzamelen niet kunnen garanderen. U gebruikt onze websites en verstrekt ons uw gegevens op eigen risico.

We implementeren beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen, zoals captcha's en multi-factor authenticatie. In sommige gevallen zijn Persoonsgegevens vereist om deze maatregelen te implementeren.

8. Uw keuzes

U kunt een deel van de door ons verzamelde Persoonsgegevens inzien, bewerken of verwijderen door u aan te melden bij uw account en de gegevens te openen die worden weergegeven in uw profiel- of accountinstellingen.

A.  Uw keuzes in het algemeen. 

 • Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied en ons beleid voor het bewaren van gegevens, bieden wij keuzes met betrekking tot uw Persoonsgegevens. U kunt een verzoek indienen met betrekking tot uw privacyrechten via ons privacyportal of contact met ons opnemen zoals beschreven in het gedeelte Contact opnemen van deze Verklaring.
 • Volgens de toepasselijke wetgeving en afhankelijk van de gevoeligheid van de Persoonsgegevens moeten we mogelijk uw identiteit en de geldigheid van het verzoek verifiëren voordat we uw verzoek kunnen verwerken. Hiervoor moet u mogelijk uw naam, e-mailadres en een identiteitsbewijs verstrekken dat wij zullen vergelijken met onze gegevens om uw identiteit te verifiëren.
 • Over het algemeen kunt u uw toestemming voor het gebruik of de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens die door ons zijn verzameld, intrekken en hebt u mogelijk het recht om te verzoeken dat uw Persoonsgegevens niet langer wordt verspreid of verwerkt. Dit kan van invloed zijn op de diensten die wij aan u leveren en/of onze mogelijkheid om met u in contact te komen.

B.  Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij mogelijk niet aan uw verzoek voldoen, afhankelijk van het type Persoonsgegevens en de aard van het verzoek (bepaalde informatie over aankopen die u doet moet bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode worden bewaard voor onze auditors en rapportageverplichtingen). Wij kunnen sommige van uw Persoonsgegevens verwerken en opslaan op een manier waarop deze niet meer kunnen worden gebruikt om u te identificeren en, in deze omstandigheden, zullen wij dergelijke informatie niet opnemen in reactie op het verzoek. In bepaalde rechtsgebieden, zoals de VS, kan de toepasselijke wetgeving ons verplichten of toestaan uw verzoek te weigeren. Bijvoorbeeld, zonder beperking, wanneer de Persoonsgegevens niet worden bewaard in een doorzoekbaar of redelijk toegankelijk formaat of wanneer we de Persoonsgegevens uitsluitend bewaren voor juridische of nalevingsdoeleinden. Als we uw verzoek weigeren, zullen we u vertellen waarom, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten met betrekking tot uw verzoek.  Toegang en portabiliteit.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk de mogelijkheid om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens, waaronder informatie over de categorieën en typen Persoonsgegevens die wij verwerken, met wie wij uw Persoonsgegevens delen en de specifieke Persoonsgegevens die wij bewaren. Indien van toepassing kunt u toegang krijgen tot deze informatie via een geregistreerd account. Bovendien kunt u, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, mogelijk een machineleesbare kopie van uw Persoonsgegevens aanvragen voor uzelf of een externe partij naar keuze.

C.  Revisies van uw Persoonsgegevens.

 • Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk de mogelijkheid om uw Persoonsgegevens te herzien (of om correcties aan te vragen) om de juistheid ervan te waarborgen, bijvoorbeeld wanneer u bent aangemeld bij een geregistreerd account via uw account of profielinstellingen of voorkeuren.

D.  Verwijdering.

 • Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunt u ons verzoeken uw Persoonsgegevens te verwijderen. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen wij dit beoordelen en eventuele verzoeken tot verwijdering implementeren die wij nodig kunnen hebben om uw Persoonsgegevens in onze administratie in te vullen (en aan onze serviceproviders te vragen om deze te verwijderen), tenzij er een uitzondering van toepassing is. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij uw Persoonsgegevens mogelijk niet verwijderen omdat wij verplicht zijn deze te bewaren voor andere doeleinden, waaronder het voltooien van transacties en het leveren van diensten die u hebt aangevraagd of die redelijkerwijs worden verwacht; voor beveiligingsdoeleinden; voor juridische doeleinden, waaronder het bijhouden van zakelijke gegevens; om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, om juridische claims uit te voeren of te verdedigen en om samen te werken met de politie.

E.  Recht op niet-discriminatie.

 • Wij zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw privacyrechten onder de toepasselijke wetgeving.

F.  Klachten.

 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toepasselijke regelgevende autoriteit in uw rechtsgebied met betrekking tot het beheer van uw Persoonsgegevens.

9.  Wereldwijde openbaarmaking

A.  Privacyrechten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte

Als u zich in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte bevindt, zal Kellanova uw Persoonsgegevens overdragen aan de relevante Kellanova-entiteit die de vacature waarop u reageert heeft geplaatst. In dergelijke omstandigheden verwerken lokale entiteiten uw Persoonsgegevens als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken. U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens, die kunnen worden uitgeoefend via ons privacyportal of door contact met ons op te nemen via HRDataPrivacy@kellanova.com.

Wanneer we uw Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Alle Persoonsgegevens die we op deze basis bewaren, worden dan verwijderd. 

U hebt ook de volgende rechten:

 • Het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens die door ons worden bewaard
 • Het recht op het wissen van uw Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden
 • Het recht om Persoonsgegevens die wij bewaren te laten corrigeren als deze onjuist zijn
 • Het recht om in bepaalde omstandigheden een beperking aan te vragen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens
 • Het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens
 • Het recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

G.  Openbaarmakingen en rechten inzake privacy in Californië

Kellanova, onze dochterondernemingen en onze gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Kellanova") verstrekken deze Privacyverklaring voor sollicitanten in Californië ("California Notice") om onze praktijken uit te leggen met betrekking tot de Persoonsgegevens die we verzamelen over sollicitanten in Californië, waarom we deze verzamelen, hoe we deze gebruiken en delen, en de rechten die u hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens volgens de California Consumer Privacy Act, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act van 2020 (de "CCPA").

Tenzij anders vermeld, beschrijft de onderstaande informatie hoe en waarom wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken en ook hoe wij in de afgelopen twaalf (12) maanden informatie hebben verzameld, gebruikt en bekendgemaakt. 

In het geval van een conflict met ander beleid, een andere kennisgeving of andere verklaring en deze California Notice, heeft deze California Notice voorrang voor de Californische Sollicitanten.

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zakelijke doeleinden

Onder de CCPA wordt onder de term 'Persoonsgegevens' informatie verstaan die u identificeert, betrekking heeft op u, u beschrijft, of redelijkerwijs kan worden geassocieerd met u of redelijkerwijs aan u kan worden gekoppeld, direct of indirect. Persoonsgegevens omvatten geen informatie die openbaar beschikbaar, geanonimiseerd of samengevoegd is. 

Wij verzamelen, gebruiken en/of verstrekken de volgende categorieën Persoonsgegevens over sollicitanten in Californië uit de bronnen die worden beschreven in de sectie Bronnen van informatie hierboven. Houd er rekening mee dat de Persoonsgegevens die we over u verzamelen, kunnen variëren afhankelijk van de aard van uw interacties met ons en mogelijk niet alle onderstaande voorbeelden bevat.

 • Identificatoren, waaronder echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatie, Online-ID, IP-adres, e-mailadres, accountnaam, rijbewijsnummer, paspoortnummer of andere soortgelijke identificatiemiddelen
 • Persoonsgegevens beschreven in Cal. Civ Code § 1798.80(e), waaronder naam, handtekening, burgerservicenummer, adres, telefoonnummer, paspoortnummer, rijbewijs- of staatsidentificatienummer, opleiding, werkgelegenheid en arbeidsverleden
 • Kenmerken van beschermde classificaties volgens de Californische of federale wetgeving, waaronder leeftijd en geboortedatum, burgerlijke staat, ras, afkomst, etnische afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, religie of geloofsovertuiging, militaire of veteranenstatus, medische aandoening, genetische informatie, handicap
 • Informatie over internetactiviteiten of andere elektronische netwerkactiviteiten, waaronder browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over uw interacties met onze websites, toepassingen of advertenties
 • Geolocatiegegevens, inclusief locatiegegevens afgeleid van het IP-adres van uw apparaat
 • Geluids-, elektronische, visuele, thermische, olfactorische, of soortgelijke informatie, waaronder closed-circuit-afbeeldingen, foto's en video's van u en audio-opnamen die betrekking kunnen hebben op uw sollicitatie
 • Professionele of werkgerelateerde informatie, waaronder vaardigheden, kwalificaties, werkervaring, referenties, aanbevelingen en andere informatie in een cv, sollicitatieformulier of begeleidende brief; antwoorden op vragen over gedrag of andere screening in een sollicitatie of sollicitatiegesprek; informatie op persoonlijke webpagina's of documenten die u met ons wilt delen; informatie met betrekking tot professionele licenties, training, disciplinaire maatregelen en lidmaatschap van professionele organisaties; en informatie met betrekking tot lidmaatschap van maatschappelijke organisaties
 • Niet-openbare informatie over opleidingen, waaronder de onderwijsinstellingen waaraan u hebt gestudeerd, beoordelingen, rapporten, aanwezigheidsgegevens, disciplinaire rapporten en andere informatie met betrekking tot uw secundaire en postsecundaire opleiding
 • Conclusies die worden gebruikt om een profiel te maken dat uw voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, predisposities, gedrag, houding, intelligentie, vaardigheden en houding weergeeft
 • Gevoelige Persoonsgegevens, waaronder social security, rijbewijs, staatsidentiteitskaart of paspoortnummer; inloggegevens van accounts, in combinatie met een vereiste beveiligings- of toegangscode, wachtwoord of aanmeldgegevens die toegang tot een account mogelijk maken; Persoonsgegevens die ras of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap van een Sollicitant onthullen; Persoonsgegevens verzameld en geanalyseerd met betrekking tot de gezondheid van een aanvrager (d.w.z. informatie over drugsscreening); en Persoonsgegevens die worden verzameld en geanalyseerd met betrekking tot het seksleven of de seksuele geaardheid van een sollicitant

Wij verzamelen, gebruiken en maken voor zakelijke doeleinden de bovenstaande categorieën van Persoonsgegevens openbaar zoals beschreven in de secties Persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins verwerken en openbaar maken hierboven. We gebruiken of maken geen gevoelige persoonlijke informatie openbaar voor doeleinden waarvoor het recht om gebruik en openbaarmaking te beperken van toepassing is onder de CCPA.

Wij houden de bovenstaande categorieën Persoonsgegevens aan zoals beschreven in de  sectie Bewaren van Persoonsgegevens hierboven.

Hoe wij Persoonsgegevens delen en verkopen

We verkopen of delen geen informatie voor cross-context-reclame op basis van gedrag en hebben in de afgelopen twaalf (12) maanden de Persoonsgegevens van inwoners van Californië die we verzamelen met betrekking tot sollicitaties voor een dienstverband bij Kellanova niet verkocht of gedeeld voor cross-context-reclame op basis van gedrag. Als u ook contact met ons hebt als consument, raadpleeg dan de sectie Californië van onze VS Privacyverklaring voor meer informatie over onze praktijken in die context. Wij hebben geen feitelijke kennis dat wij de Persoonsgegevens van consumenten of aanvragers onder de 16 jaar verkopen of delen.

Uw privacyrechten in Californië

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u het recht om bepaalde verzoeken met betrekking tot uw Persoonsgegevens in te dienen, zoals hieronder beschreven. Als u deze rechten wilt uitoefenen, dient u een verzoek in via ons privacyportal of belt u ons op 1-877-694-7554 (9:00 uur - 18:00 uur ET). Houd er rekening mee dat als u een verzoek indient voor informatie, een verzoek indient tot verwijdering of een verzoek indient om te corrigeren, u wordt gevraagd een naam, e-mailadres en een identiteitsbewijs te verstrekken dat wij vergelijken met onze gegevens om uw identiteit te verifiëren. U kunt een geautoriseerde agent aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen. U moet uw identiteit echter nog steeds rechtstreeks bij ons verifiëren voordat uw verzoek kan worden verwerkt. Een geautoriseerde agent kan namens u een verzoek indienen via ons privacyportal of het hierboven vermelde gratis nummer.

Recht op kennis. U hebt het recht om te weten welke Persoonsgegevens we over u hebben verzameld, waaronder:

(1)    De categorieën Persoonsgegevens die we over u hebben verzameld, waaronder:

 • a. De categorieën bronnen waaruit de Persoonsgegevens zijn verzameld.
 • b. Onze zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen, verkopen, delen of openbaar maken van Persoonsgegevens.
 • c.  De categorieën van ontvangers aan wie wij Persoonsgegevens openbaar maken.
 • d. De categorieën Persoonsgegevens die we hebben verkocht[1] of gedeeld, en voor elke geïdentificeerde categorie de categorieën van derden waaraan we die specifieke categorie Persoonsgegevens hebben verkocht of gedeeld.
 • e. De categorieën Persoonsgegevens die we voor een zakelijk doel hebben bekendgemaakt en voor elke geïdentificeerde categorie de categorieën ontvangers waaraan we die specifieke categorie Persoonsgegevens hebben bekendgemaakt.

(2)   De specifieke Persoonsgegevens die we over u hebben verzameld.

 • Recht op verwijdering van uw Persoonsgegevens. U hebt het recht om ons te verzoeken om de Persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld te verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen.
 • Recht op correctie van onjuiste Persoonsgegevens. Als u van mening bent dat de Persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist zijn, hebt u het recht om te verzoeken dat wij deze informatie corrigeren.
 • Recht op afmelding voor verkoop van uw Persoonsgegevens. Wij verkopen of delen de Persoonsgegevens van sollicitanten in Californië niet, zoals gedefinieerd door de CCPA. Daarom is dit recht niet van toepassing.
 • Recht op beperking van het gebruik en de openbaarmaking van gevoelige persoonsgegevens. We gebruiken of maken geen gevoelige persoonlijke informatie openbaar voor doeleinden waarvoor het recht om gebruik en openbaarmaking te beperken van toepassing is onder de CCPA. Daarom is dit recht niet van toepassing.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming. U hebt het recht om u af te melden voor geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, die we kunnen gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren met betrekking tot uw prestaties op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen. Omdat we geen geautomatiseerde besluitvorming gebruiken om sollicitanten te evalueren, is dit recht niet van toepassing.
 • Recht op niet-discriminatie voor de uitoefening van uw privacyrechten. Als u ervoor kiest om uw privacyrechten uit te oefenen onder de CCPA, hebt u ook het recht om geen discriminerende behandeling van ons te ontvangen.

 

[1] Wij “verkopen” alleen persoonlijke informatie aan derden zoals gedefinieerd in de CCPA voor doeleinden van cookies of andere trackingtechnologieën.

10. Overdracht van uw Persoonsgegevens naar andere landen

Omdat we een wereldwijd actief bedrijf zijn worden uw Persoonsgegevens doorgaans opgeslagen in de Verenigde Staten en, wanneer u solliciteert op een functie, in het relevante land waar de Kellanova-entiteit is gevestigd die deze functie aanbiedt. Deze overdrachten kunnen plaatsvinden naar andere entiteiten van het Bedrijf of externe gegevensverwerkers. Als uw Persoonsgegevens elders worden overgedragen en verwerkt, nemen we stappen om dergelijke gegevens op een wettige manier te verwerken volgens de toepasselijke wetgeving, zoals onze instructies voor de vermelde doeleinden onder de voorwaarden van een overeenkomst.

Houd er rekening mee dat de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op uw Persoonsgegevens die naar de Verenigde Staten of andere landen worden overgedragen, kan afwijken van de wetten in het land waar u woont en dat er andere normen kunnen gelden voor hoe uw Persoonsgegevens worden gebruikt en beschermd. We gebruiken passende waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens afdoende worden beschermd. Waar van toepassing kunnen we standaard contractuele clausules gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, inclusief de door de Europese Unie goedgekeurde modelcontractbepalingen.

11. Neem contact met ons op.

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Verklaring, kunt u contact met ons opnemen via HRDataPrivacy@kellanova.com

Telefoon: 1-877-694-7554

Postadres:  Kellanova, t.a.v.: Consumer Affairs – Privacy Office, PO BOX CAMB, Battle Creek, MI 49016

Als u zich in de Europese Economische Ruimte, de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk bevindt, kunt u contact met ons opnemen via de informatie hierboven in Sectie 9 Algemene informatie om uw rechten uit te oefenen, of u kunt een verzoek indienen via ons Privacyportal.

 

12. Landspecifiek addendum

Het addendum bij de Privacyverklaring voor Braziliaanse sollicitanten vindt u hier.