skip to main content

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานกับ Kellanova

อัปเดตล่าสุด: 27 มิถุนายน 2023

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน (“ประกาศ”) ฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Kellanova Company และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเรา ซึ่งตั้งอยู่ทั่วโลก (รวมเรียกว่า“บริษัท” “ของเรา“ หรือ “เรา”) เป็นผู้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวบุคคลในกระบวนการสมัครงานของเรา ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์รับสมัครของเราด้วย (https://www.Kellanovacareers.com/  และ https://jobs.Kellanova.com/) ) (“ผู้สมัคร”)

โปรดทราบว่าบางภูมิภาคหรือบางประเทศอาจมีภาคผนวกเพิ่มเติมประจำภูมิภาคของแต่ละประเทศ หรือประกาศ นโยบาย หรือเอกสารที่เชื่อมโยงกับประกาศฉบับนี้ โปรดดูด้านล่าง

“ข้อมูลส่วนบุคคล”หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณได้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลด้วย ในบางกรณี (ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้) ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่รวมถึงข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนได้หรือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในหลากหลายวิธี ตามที่อธิบายไว้ในประกาศฉบับนี้

Kellanova Company ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ควบคุมหลักของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลการสมัครงานของคุณ การตัดสินใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณสมัครงานในสหราชอาณาจักร หน่วยงานของ Kellanova ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ประกาศรับสมัครงานจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลแยกต่างหาก เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาการสมัครและการตัดสินใจจ้างงานในขั้นสุดท้าย Kellanova Company จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะประมวลผลข้อมูลของคุณโดยอิสระ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานที่คุณระบุไว้ว่าต้องการสมัคร

หากคุณเป็นลูกค้าหรือผู้บริโภคของ Kellanova โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Kellanova Company ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ Kellanova เว็บไซต์ของเรา และคุณสมบัติทางออนไลน์อื่นๆ หากคุณเป็นพนักงานของ Kellanova โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวภายในบริษัททั่วโลกของเรา

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล

เราจะรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล (โดยรวมเรียกว่า “การประมวลผล” ในประกาศฉบับนี้) ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้จากผู้สมัครงาน ตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ โปรดทราบว่าประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา

 • ข้อมูลติดต่อ ประกอบด้วยที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่ออื่นๆ (ชื่อเล่น นามแฝง ฯลฯ) และตัวระบุทางโซเชียลมีเดีย
 • ข้อมูลด้านวิชาชีพและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน ประกอบด้วยประสบการณ์การทำงาน ข้อมูลด้านการศึกษา คุณสมบัติ ทักษะ คำรับรอง คำแนะนำ ข้อมูลอื่นๆ ที่รวมอยู่ในประวัติการทำงาน ประวัติย่อ หรือแบบฟอร์มสมัครงาน ข้อมูลที่ให้ไว้ในการสัมภาษณ์หรือคำถามสำรวจพฤติกรรมหรือการคัดกรองอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บเพจส่วนตัวหรือเอกสารที่คุณเลือกที่จะเปิดเผยต่อเรา
 • ข้อมูลประชากร ประกอบด้วยอายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ความพิการ และสถานะทหารผ่านศึก
 • ความต้องการส่วนบุคคล ประกอบด้วยตำแหน่งที่ตั้ง เงินเดือน และตำแหน่งงานที่ต้องการ (เช่น ทำงานเต็มเวลาหรือพาร์ทไทม์)
 • รายละเอียดบัญชี ประกอบด้วยชื่อบัญชี รหัสผ่าน และคำถามเพื่อรักษาความปลอดภัย
 • เนื้อหาของการสื่อสาร ประกอบด้วยการส่งข้อมูลการสมัครงาน (เช่น จดหมายปะหน้า) และการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสมัครงาน เช่น ทางอีเมลหรือฟังก์ชันการรับส่งข้อความบนโซเชียลมี
 • เอกสารสิทธิ์ ประกอบด้วยหลักฐานการอนุมัติการทำงาน ความเป็นพลเมือง การตรวจคนเข้าเมือง สถานะวีซ่า และบัตรประจำตัวที่ออกให้โดยรัฐบาล
 • ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ประกอบด้วยที่อยู่ IP ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย
 • อุปกรณ์และตำแหน่งมือถือ เรายังรวบรวมข้อมูลตำแหน่งจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณใช้แอปหรือบริการออนไลน์ของเราอีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์และแอปของคุณ
 • เอกสารการจ้างงานใหม่และการบรรจุเข้าทำงาน ประกอบด้วยการตรวจสอบภูมิหลัง ภาษี และแบบฟอร์มอื่นๆ ของทางรัฐบาลและข้อมูลการทดสอบทางการแพทย์/ยา

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นเกี่ยวกับผู้สมัครงานจากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้

 • เก็บข้อมูลจากคุณโดยตรง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมหรือสร้างโปรไฟล์บนเพจรับสมัครงานของเรา ระหว่างกระบวนการจัดจ้างบุคลากร และตลอดการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเราในฐานะผู้สมัครงาน ซึ่งรวมถึงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา แบบฟอร์มของบริษัท และกระบวนการที่กำหนดให้ผู้สมัครงานส่งข้อมูลให้กับเรา (เช่น แบบฟอร์มเตรียมพร้อมก่อนการจ้างงาน) และแบบสำรวจ
 • เก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้บริการดิจิตอลหรือเยี่ยมชมสถานที่ตั้งของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา และเมื่อคุณเดินทางมายังสถานที่ตั้งของเรา (เช่น ภาพนิ่ง ภาพถ่าย และวิดีโอจากกล้องวงจรปิด)
 • ข้อมูลที่เราเป็นผู้สร้างขึ้น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณซึ่งเราเป็นผู้สร้างขึ้น เช่น บันทึกการสัมภาษณ์ ข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าถึงระบบจัดจ้างของเรา และคำแนะนำผู้สมัครที่สร้างขึ้นจากข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวม 
 • หน่วยงานสรรหาบุคลากร เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานสรรหาบุคลากรที่เป็นผู้มอบเอกสารการสมัครงานและข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการสมัครงานของคุณ
 • คำแนะนำและการรับรองคุณสมบัติผู้สมัครงาน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามที่มอบคำแนะนำผู้สมัครงาน (เช่น อดีตนายจ้าง) และเพื่อรับรองคุณสมบัติของคุณ (เช่น มหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่นๆ ที่คุณอาจเคยได้รับวุฒิการศึกษาหรือประกาศนียบัตร)
 • แหล่งข้อมูลสาธารณะ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต โปรไฟล์สาธารณะบนโซเชียลมีเดียของคุณ (เช่น LinkedIn) หรือเว็บไซต์ทางธุรกิจที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ (เช่น นายจ้างปัจจุบันของคุณ) และแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆ
 • ผู้ให้บริการ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากผู้ให้บริการบางรายที่ให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้เราสามารถดำเนินขั้นตอนการจัดจ้างบุคลากรและดำเนินธุรกิจของเรา (เช่น ผู้ให้บริการตรวจสอบภูมิหลังผู้สมัคร)
 • บริษัทในเครือ เราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเราซึ่งตั้งอยู่ทั่วโลก
 • บุคคลที่สาม เราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สามรายอื่นๆ เมื่อจำเป็น เพื่อประเมินคุณสมบัติในการสมัครงานของคุณหรือบริหารจัดการหรือดำเนินธุรกิจของเรา

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือคุณสมบัติทางออนไลน์อื่นๆ โปรดดูที่ศูนย์การตั้งค่าคุกกี้และนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราที่ส่วนท้ายของเว็บเพจนี้

 

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • การจัดจ้างและการบริหารจัดการผู้สมัครงาน เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเปิดและเก็บรักษาบันทึกการสมัครงานของคุณ ประเมินสิทธิ์ในการได้รับการจ้างงานของคุณ สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการสมัครงานของคุณและกระบวนการจัดจ้าง และสนับสนุนการจัดจ้างของเรา รวมถึงโครงการและความคิดริเริ่มด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่างของเรา
 • สิ่งอำนวยความสะดวก เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับความพิการหรือปัญหาสุขภาพของคุณในระหว่างกระบวนการสรรหา (เช่น การระบุสถานที่สัมภาษณ์งาน)
 • การให้อนุญาตทำงาน เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อยืนยันสิทธิ์ของคุณในการทำงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ระบุว่าผู้สมัครมีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกจำกัดสิทธิ์หรือไม่ซึ่งรวมถึงรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตร และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการคัดกรองอื่นๆ โดยอิงตามตำแหน่งงานที่สมัครและสถานที่ทำงานของตำแหน่งนั้นๆ
 • การบรรจุพนักงานใหม่เข้าทำงาน หากคุณได้รับข้อเสนอการจ้างงานเพิ่มเติม เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการตรวจสอบภูมิหลัง (ตามที่อนุญาตหรือกำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม) ประมวลผลเอกสารการจ้างงานของคุณ สร้างข้อมูลประจำตัวของคุณ และสร้างความสัมพันธ์ในการจ้างงานระหว่างเรากับคุณ
 • ภาระผูกพันทางกฎหมายและความปลอดภัย เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการป้องกัน ตรวจสอบ ระบุ หรือเพื่อการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกงหรือผิดกฎหมายที่ต้องสงสัยหรือเกิดขึ้นจริง หรือกิจกรรมใดๆ ที่ละเมิดหรืออาจละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายของเรา  เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกระบวนการทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และรวมถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมและนโยบายของบริษัทของเรา 
 • การปรับโครงสร้างองค์กร เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประเมินหรือดำเนินการควบรวมกิจการ การขายกิจการ การปรับโครงสร้าง การปรับองค์กร การตัดจำหน่าย หรือการขายหรือการโอนทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา ทั้งที่เป็นข้อกังวลที่เกิดขึ้นหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือกระบวนการที่คล้ายกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เป็นสินทรัพย์ที่ถูกถ่ายโอน
 • ความยินยอม เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่คุณอาจยินยอม

หากคุณพำนักอยู่ในสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป หลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยทั่วไปแล้วคือความยินยอมของคุณที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อทำสัญญา ทบทวนเอกสารการสมัครงานของคุณ และทำการตัดสินใจเกี่ยวกับความเหมาะสมในการจ้างงานของคุณ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปบนพื้นฐานทางกฎหมายว่าด้วยความยินยอมของคุณ เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับโอกาสในการจ้างงานในอนาคต นอกจากนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของเรา ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย และปกป้องความปลอดภัยของระบบและบุคลากรของเรา

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ข้างต้นเป็นเวลานานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในประกาศฉบับนี้หรือตามที่กฎหมายอนุญาต ตัวอย่างเช่น ในสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป กรณีนี้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้ตามช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหมายถึงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานตราบเท่าที่เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นจริง: 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นโดยชอบด้วยเหตุผลในการบริหารจัดการการดำเนินงานของเรา เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา หรือเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์อื่นๆ ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นโดยชอบด้วยเหตุผลในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เปิดเผย ซึ่งมีความสอดคล้องอย่างสมเหตุสมผลกับบริบทของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นโดยชอบด้วยเหตุผลเพื่อการปกป้องหรือคุ้มครองสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเรา (ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งจำกัดการดำเนินการในบางกรณีที่เฉพาะเจาะจง) หรือ 
 • เราได้รับการกำหนดหรือได้รับอนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์มากกว่าหนึ่งข้อ เราจะเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้จนกว่าวัตถุประสงค์ของระยะเวลาล่าสุดนั้นจะหมดอายุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง

5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ เมื่อคุณออกคำสั่งให้เราแบ่งปันข้อมูลนั้นกับผู้อื่น เพื่อบริหารจัดการกระบวนการรับสมัครงาน หรือเพื่อดำเนินธุรกิจของเรา ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา และรักษาความปลอดภัยของระบบและบุคลากรของเราตามความจำเป็น เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นแก่องค์กรและบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ให้บริการที่ช่วยเหลือเราในการดำเนินขั้นตอนการสรรหาบุคลากรและดำเนินธุรกิจของเรา (เช่น Oracle ซึ่งเป็นผู้โฮสต์เว็บไซต์การจ้างงานของเรา) เราจะสร้างความมั่นใจว่าผู้ให้บริการดังกล่าวทั้งหมดจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครภายใต้เงื่อนไขของสัญญาที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด และใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ
 • บริษัทจัดหางาน คำแนะนำ และการรับรองคุณสมบัติผู้สมัครงาน เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเมื่อเรายื่นคำขอรับข้อมูลจากบริษัทจัดหางาน คำแนะนำบุคคล และฝ่ายอื่นๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานของคุณ
 • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันในการรายงาน (เช่น กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ) กระบวนการทางกฎหมาย (เช่น คำสั่งศาลหรือหมายศาล) หรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ ของหน่วยงานรัฐ ซึ่งสัมพันธ์กับการขู่ว่าจะฟ้องร้องหรือการดำเนินคดีจริง เพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินตามกฎหมายของเรา เพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินหรือความปลอดภัยทางกายภาพของผู้อื่นตามกฎหมาย หรือเพื่อการป้องกันหรือตรวจจับอาชญากรรม และการเปิดเผยดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัท ตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมหรือการดำเนินการของบริษัท เช่น การควบรวมกิจการ การจัดหาเงินทุน การเข้าซื้อกิจการ การล้มละลาย การสิ้นสุดกิจการ หรือในการโอน การถอนทุนบริษัท หรือบางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัทหรือสินทรัพย์ของบริษัท
 • เปิดเผยข้อมูลต่อประเทศอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ดังที่อธิบายไว้ด้านล่างในส่วนที่ 10 “การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น”

6. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เราจะไม่ร้องขอหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยเจตนาผ่านกระบวนการรับสมัครงานของเรา หากเราทราบว่าเราได้รับข้อมูลโดยตรงจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี เราจะลบข้อมูลนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ ในบางเขตอำนาจศาล ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะได้รับการพิจารณาในฐานะเด็ก ในเขตอำนาจศาลดังกล่าว เราจะไม่ร้องขอหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยเจตนาจากบุคคลใด ๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีผ่านกระบวนการรับสมัครงานของเรา และหากเราทราบว่าเราได้รับข้อมูลโดยตรงจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในเขตอำนาจศาลเหล่านั้น เราจะลบข้อมูลนั้นออกโดยสอดคล้องตามกฎหมายที่บังคับใช้

7. การรักษาความปลอดภัย

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ ทางเทคนิค และทางกายภาพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมหรือได้รับผ่านไซต์ของเรา แม้ว่าเราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูล แต่เราไม่รับประกันว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต การส่งข้อมูลแบบไร้สาย หรือการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะมีความปลอดภัยทั้งหมด โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวม คุณใช้ไซต์ของเราและให้ข้อมูลของคุณกับเราโดยยอมรับความเสี่ยงของคุณ

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น Captchas และการตรวจสอบยืนยันแบบหลายขั้นตอน ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้มาตรการเหล่านี้

8. ตัวเลือกของคุณ

คุณสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่เราได้เก็บรวบรวมไว้โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณและเข้าถึงข้อมูลที่แสดงในการตั้งค่าโปรไฟล์หรือบัญชีของคุณด้วยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

A.  ตัวเลือกโดยทั่วไปของคุณ 

 • ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณและนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา เราจะให้ตัวเลือกที่สัมพันธ์กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถยื่นคำขอเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณผ่านพอร์ทัลความเป็นส่วนตัวของเรา หรือติดต่อเราตามคำอธิบายในส่วน “ติดต่อเรา” ของประกาศฉบับนี้
 • ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และขึ้นอยู่กับความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล เราจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณและความถูกต้องของคำขอก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ กรณีนี้อาจกำหนดให้คุณระบุชื่อ ที่อยู่อีเมล และเอกสารประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลที่เราสามารถนำมาจับคู่กับข้อมูลบันทึกของเราเพื่อยืนยันตัวตนของคุณได้
 • โดยทั่วไป คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณต่อการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ และมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้หยุดการเผยแพร่หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คำขอนี้อาจส่งผลกระทบต่อบริการที่เรามอบให้กับคุณและ/หรือความสามารถของเราในการติดต่อกับคุณ

B.  ในบางสถานการณ์ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและลักษณะของคำขอ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการซื้อของคุณต้องถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีและภาระผูกพันในการรายงานของเรา) เราจะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนในลักษณะที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณได้อีกต่อไป และในสถานการณ์เหล่านี้ เราจะไม่รวมข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วยเพื่อตอบสนองต่อการร้องขอ ในบางเขตอำนาจศาล เช่น สหรัฐอเมริกา กฎหมายที่บังคับใช้อาจกำหนดหรืออนุญาตให้เราปฏิเสธคำขอของคุณ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่สามารถค้นหาได้หรือเข้าถึงได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเมื่อเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือการปฏิบัติตามกฎเท่านั้น หากเราปฏิเสธคำขอของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลตามข้อจำกัดทางกฎหมาย เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำขอของคุณ  การเข้าถึงและความสามารถในการเคลื่อนย้าย

คุณจะมีทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับหมวดหมู่และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล บุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงที่เราเก็บรักษาไว้ คุณอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ผ่านทางบัญชีที่ลงทะเบียน ถ้ามี นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ คุณสามารถส่งคำขอให้มีการส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับอ่านโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ถึงคุณหรือบุคคลภายนอกที่คุณเลือกได้

C.  การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ คุณมีทางเลือกที่จะแก้ไข (หรือขอให้มีการแก้ไข) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้อง เช่น เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชีที่ลงทะเบียนผ่านการตั้งค่าหรือการกำหนดลักษณะบัญชีหรือโปรไฟล์ของคุณ

D.  การลบ

 • ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เมื่อเราได้รับและยืนยันคำขอของคุณแล้ว เราจะประเมินคำขอนั้นและดำเนินการตามคำขอลบหรือขจัดข้อมูลใด ๆ ที่เราถูกกำหนดให้ดำเนินการ (และออกคำสั่งให้ผู้ให้บริการของเราลบ) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบันทึกของเรา เว้นแต่จะมีข้อยกเว้น ภายใต้บางสถานการณ์ เราอาจไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนื่องจากเราถูกกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการดำเนินธุรกรรมและให้บริการตามที่คุณร้องขอหรือพึงได้รับอย่างสมเหตุสมผล เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาบันทึกธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิ์หรือโต้แย้งการเรียกร้องทางกฎหมาย และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

E.  สิทธิ์ในการไม่เลือกปฏิบัติ

 • เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อคุณสำหรับการใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้

F.  การร้องเรียน

 • คุณมีสิทธิ์ที่จะส่งคำร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

9.  การเปิดเผยข้อมูลทั่วโลก

A.   สิทธิ์ด้านความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป

หากคุณพำนักอยู่ในสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป Kellanova Company จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงาน Kellanova ที่เกี่ยวข้องเพื่อโฆษณาตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครที่คุณได้สมัครงานเข้ามา ในสถานการณ์ดังกล่าว หน่วยงานท้องถิ่นจะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลอิสระ คุณมีสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้ผ่านพอร์ทัลความเป็นส่วนตัวของเรา หรือโดยติดต่อเราที่ HRDataPrivacy@Kellanova.com

ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานของความยินยอมของคุณ คุณมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ จากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราเก็บรักษาไว้ตามหลักการนี้จะถูกลบ 

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

 • สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือครอง
 • สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์
 • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราถือครองไว้ ในกรณีที่ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง
 • สิทธิ์ในการใช้ข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์
 • สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์
 • สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปกป้องข้อมูลอีกด้วย

 

G.  สิทธิ์ด้านความเป็นส่วนตัวและการเปิดเผยข้อมูลของรัฐแคลิฟอร์เนีย

Kellanova Company รวมบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเรา (รวมเรียกว่า “Kellanova”) จัดทำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานในแคลิฟอร์เนีย (“ ประกาศแคลิฟอร์เนีย”) เพื่ออธิบายถึงแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้สมัครงานในแคลิฟอร์เนีย เหตุผลที่เราเก็บรวบรวม วิธีการที่เราใช้และแบ่งปัน และสิทธิ์ที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ตามที่ได้รับการแก้ไขโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียปี 2020 (”CCPA”)

ข้อมูลด้านล่างนี้ ซึ่งอธิบายถึงวิธีการและเหตุผลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณยังจะอธิบายถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลในช่วงสิบสอง (12) เดือนก่อนหน้านี้ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอื่น 

ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างนโยบาย ประกาศ หรือแถลงการณ์อื่นใดกับประกาศแคลิฟอร์เนีย ประกาศแคลิฟอร์เนียฉบับนี้จะมีผลในการควบคุมผู้สมัครในแคลิฟอร์เนีย

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ภายใต้ CCPA คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่ระบุถึง สัมพันธ์กับ อธิบาย มีความสามารถอย่างสมเหตุสมผลในการเชื่อมโยงกับ หรืออาจถูกเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผลถึงคุณทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้รวมถึงข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ข้อมูลที่ถูกทำให้ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนได้ หรือข้อมูลในรูปแบบผลรวม 

เรารวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้เกี่ยวกับผู้สมัครงานในแคลิฟอร์เนียจากแหล่งข้อมูลที่อธิบายไว้ในส่วน “แหล่งที่มาของข้อมูล” ด้านบน โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา และอาจไม่รวมถึงตัวอย่างทั้งหมดดังที่ระบุไว้ด้านล่าง

 • ข้อมูลระบุตัวตนประกอบด้วยชื่อจริง นามแฝง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลระบุตัวบุคคลที่ไม่ซ้ำกับผู้อื่น ข้อมูลระบุตัวตนออนไลน์ ที่อยู่ IP ที่อยู่อีเมล ชื่อบัญชี หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้อธิบายไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งแห่งแคลิฟอร์เนีย Code § 1798.80(e) ประกอบด้วยชื่อ ลายเซ็น หมายเลขประกันสังคม ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวประชาชนของรัฐ การศึกษา การจ้างงาน และประวัติการจ้างงาน
 •  คุณลักษณะของหมวดหมู่ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือรัฐบาลกลาง ประกอบด้วยอายุและวันเกิด สถานภาพสมรส เชื้อชาติ ต้นตระกูล ชาติกำเนิด เพศสถานะ เพศวิถี รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ศาสนาหรือลัทธิความเชื่อ สถานภาพการเกณฑ์ทหารหรือทหารผ่านศึก โรคประจำตัว ข้อมูลทางพันธุกรรม ทุพพลภาพ
 • ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ประกอบด้วยประวัติการเรียกดู ประวัติการค้นหา และข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือโฆษณาของเรา
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่งที่สรุปได้จากที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ของคุณ
 •  เสียง อิเล็กทรอนิกส์ ภาพ ความร้อน การได้กลิ่น หรือข้อมูลในลักษณะเดียวกัน ประกอบด้วยภาพจากนิ่งกล้องวงจรปิด ภาพถ่ายและวิดีโอของคุณ และการบันทึกเสียงที่อาจเกี่ยวข้องกับการสมัครงานของคุณ
 •  ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพหรือการจ้างงาน ประกอบด้วยทักษะ คุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน ข้อความแนะนำผู้สมัครงาน คำแนะนำผู้สมัครงาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในประวัติย่อ ประวัติการทำงาน แบบฟอร์มใบสมัคร หรือจดหมายปะหน้า คำตอบสำหรับคำถามสำรวจพฤติกรรมหรือการคัดกรองอื่น ๆ ในใบสมัครหรือการสัมภาษณ์งาน ข้อมูลที่อยู่ในเว็บเพจส่วนตัวหรือเอกสารที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันกับเรา ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตทางวิชาชีพ การฝึกอบรม การดำเนินการทางวินัย และการเป็นสมาชิกในองค์กรวิชาชีพ และข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกในองค์กรประชาสังคม
 •  ข้อมูลการศึกษาที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะประกอบด้วยโรงเรียนที่เคยเข้าเรียน เกรด ใบแสดงผลการศึกษา บันทึกการเข้าเรียน บันทึกทางวินัย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษาของคุณ
 • คำแนะผู้สมัครงานที่ใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ที่สะท้อนความชอบ คุณลักษณะ แนวโน้มทางจิตวิทยา ความชอบส่วนตัว ลักษณะพฤติกรรม ทัศนคติ สติปัญญา ความสามารถ และความถนัด
 •  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ประกอบด้วยหมายเลขประกันสังคม ใบขับขี่ บัตรประจำตัวของรัฐ หรือหนังสือเดินทาง ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชี โดยจะใช้ควบคู่กับรหัสการรักษาความปลอดภัยหรือรหัสการเข้าถึง รหัสผ่าน หรือข้อมูลประจำตัวที่จำเป็นในการอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีหนึ่ง ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยถึงชาติกำเนิดหรือชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา หรือการเป็นสมาชิกสหภาพของผู้สมัคร ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สมัครงาน (เช่น ข้อมูลการคัดกรองยา) และข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ซึ่งเกี่ยวกับวิถีทางเพศหรือรสนิยมทางเพศของผู้สมัครงาน

เราจะรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามประเภทข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามที่อธิบายไว้ในส่วน “ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล" และ "การเปิดเผยข้อมูล” ข้างต้น เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์ที่อยู่ภายใต้ผลบังคับใช้ของสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลตาม CCPA

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามประเภทข้างต้นตามที่อธิบายไว้ในส่วน “การเก็บรักษาข้อมูล” ข้างต้น

วิธีการที่เราแบ่งปันและขายข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่ขายหรือแบ่งปันข้อมูลเพื่อการโฆษณาข้ามบริบทโดยอิงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ไม่ได้ขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองแคลิฟอร์เนียเพื่อการโฆษณาข้ามบริบทโดยอิงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเราเก็บรวบรวมไว้โดยสัมพันธ์กับการสมัครงานที่ Kellanova หากคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเราในฐานะผู้บริโภคด้วย โปรดดูส่วน “แคลิฟอร์เนีย” ของประกาศความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของเราในบริบทดังกล่าว เราไม่มีข้อมูลที่พิสูจน์ได้จริงว่าเราขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้สมัครงานที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี

สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของแคลิฟอร์เนียของคุณ

หากคุณอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย คุณมีสิทธิ์ที่จะส่งคำร้องบางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง หากต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ โปรดยื่นคำขอผ่านทางพอร์ทัลความเป็นส่วนตัวของเรา หรือโทรหาเราที่ 1-877-694-7554 (9:00 น. -18:00 น. ตามเขตเวลา ET) โปรดทราบว่าหากคุณส่งคำขอเพื่อรับทราบ ขอลบ หรือขอแก้ไข คุณจะถูกขอให้ระบุชื่อ ที่อยู่อีเมล และบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกให้โดยรัฐบาล ซึ่งเราจะใช้เพื่อจับคู่กับบันทึกของเราเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ คุณสามารถแต่งตั้งตัวแทนที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นคำขอในนามของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณยังคงต้องยืนยันตัวตนของคุณกับเราโดยตรงก่อน เราจึงจะดำเนินการตามคำขอของคุณได้ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตสามารถส่งคำขอในนามของคุณโดยใช้พอร์ทัลความเป็นส่วนตัวหรือหมายเลขโทรฟรีที่แสดงด้านบน 

สิทธิ์ในการรับทราบ คุณมีสิทธิ์ที่จะรับทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างเกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมถึง:

(1)   ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ที่เราได้เก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณ ซึ่งประกอบด้วย:

 • a. หมวดหมู่ของแหล่งข้อมูลที่เป็นต้นทางของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • b. วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือทางการค้าของเราในการเก็บรวบรวม ขาย แบ่งปัน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • c. หมวดหมู่ของผู้รับที่เป็นปลายทางของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • d. หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราขาย[1] หรือแบ่งปันและสำหรับแต่ละหมวดหมู่ที่ระบุ หมวดหมู่ของบุคคลที่สามที่เราขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่นั้น ๆ
 • e. หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและสำหรับแต่ละหมวดหมู่ที่ระบุ หมวดหมู่ของผู้รับที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่นั้น ๆ โดยเฉพาะ

(2)   ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่เราได้เก็บรวบไว้รวมเกี่ยวกับคุณ

 • สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ส่งคำขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ โดยมีข้อยกเว้นบางประการ
 • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้อง คุณมีสิทธิ์ส่งคำขอให้เราแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
 • สิทธิ์ในการถอนความยินยอมให้ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะไม่ขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานในแคลิฟอร์เนีย ตามที่กำหนดไว้โดย CCPA ด้วยเหตุนี้ สิทธิ์นี้จึงไม่มีผล
 • สิทธิ์ในการจำกัดการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์ที่อยู่ภายใต้ผลบังคับใช้ของสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลตาม CCPA ด้วยเหตุนี้ สิทธิ์นี้จึงไม่มีผล
 • สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกถอนคำยินยอมต่อการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ที่เราอาจใช้เพื่อประเมินแง่มุมส่วนตัวบางประการเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของคุณ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สุขภาพ ความชอบส่วนบุคคล ความสนใจ ความน่าเชื่อถือ พฤติกรรม ตำแหน่งที่ตั้ง หรือการเคลื่อนไหว เนื่องจากเราไม่ได้ใช้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติเพื่อประเมินผู้สมัครงาน สิทธิ์นี้จึงไม่มีผล
 • สิทธิ์ต่อการไม่เลือกปฏิบัติในการใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ หากคุณเลือกที่จะใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวใด ๆ ของคุณภายใต้ CCPA คุณยังมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้รับการเลือกปฏิบัติจากเราอีกด้วย

 

[1] เราเพียง "ขาย" ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามตามที่กำหนดไว้ใน CCPA เพื่อวัตถุประสงค์ของคุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ

10. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่นๆ

ในฐานะองค์กรระดับโลก ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยทั่วไปแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ในสหรัฐอเมริกา และในกรณีที่คุณสมัครเข้าทำงาน ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในประเทศที่เกี่ยวข้องที่องค์กรของ Kellanova ประกาศรับสมัครงานนั้น ๆ การถ่ายโอนเหล่านี้อาจเป็นการถ่ายโอนไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลภายนอก หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกถ่ายโอนและประมวลผลที่อื่น เราจะดำเนินขั้นตอนเพื่อประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยชอบตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เช่น คำแนะนำของเราสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง

โปรดทราบว่า กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถ่ายโอนไปยังสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ อาจแตกต่างไปจากกฎหมายในประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่ และมาตรฐานอื่น ๆ อาจมีผลบังคับใช้กับวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกใช้และคุ้มครอง เราใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมโดยสอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองในระดับที่เพียงพอ เราอาจใช้ข้อสัญญามาตรฐานเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรป หากมี

11. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ โปรดติดต่อเราที่ HRDataPrivacy@kellanova.com

โทรศัพท์: 1-877-694-7554

ที่อยู่ทางไปรษณีย์:  Kellanova Company, Attention: Consumer Affairs – Privacy Office, PO BOX CAMB, Battle Creek, MI 49016

ถ้าคุณพำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหภาพยุโรป หรือสหราชอาณาจักร คุณสามารถติดต่อเราตามข้อมูลที่ระบุไว้ด้านบนในส่วนที่ 9 “การเปิดเผยข้อมูลทั่วโลก” เพื่อใช้สิทธิ์ของคุณ หรือคุณสามารถร้องผ่านพอร์ทัลความเป็นส่วนตัวของเราได้  

 

12. ภาคผนวกเพิ่มเติมประจำภูมิภาคของแต่ละประเทศ

ภาคผนวกเพิ่มเติมของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานในบราซิลที่นี่